JUREDIQ

Kompetens och styrka i alla lägen!Vi kombinerar juridik och redovisning med inriktning mot små och medelstora företag. Vi bistår med såväl enklare som mer kvalificerade uppdrag inom juridik och ekonomi.


Vi på JUREDIQ tror på en personlig, nära och långsiktig relation med våra kunder och arbetar ständigt med att hjälpa våra kunder få mer tid över till sina respektive kärnverksamheter. Vi har lång erfarenhet inom ekonomi och juridik.

Att driva ett företag innebär att man måste hålla sig uppdaterad inom frågor som rör både skatter och juridik. Här kan vi fylla en viktig funktion för ert företag. Tack vare den kunskap som finns internt hos oss samt våra många samarbetspartners så kan vi erbjuda kvalificerad rådgivning.
TJÄNSTER
JURIDIK

Bolagsrätt
Aktieägaravtal / Kompanjonavtal
Aktieöverlåtelseavtal
Avtal avseende överlåtelse av verksamhet
Generationsskifte
Gåvohandling
Kundavtal

Fastighetsrätt
Gåvohandling
Hyresavtal
Köpekontrakt
Lagfart
Samäganderättsavtal
Arrendeavtal
Servitutsavtal
GenerationsskifteFamiljerätt
Arvskifte
Bodelning mellan gifta
Bodelning mellan sambor
Bouppteckning
Framtidsfullmakt
Fullmakt
Gåvohandling
Samboavtal
Skuldebrev
Testamente
Äktenskapsförord

Kontakta Hake


EKONOMI

Inom redovisning anpassar och skräddarsyr vi uppdraget efter dina förutsättningar och önskemål. Det innebär att vi kan ta hand om all din redovisning och ekonomihantering eller bara delar av den. Ledorden är att vi ska göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare.

Vi erbjuder följande tjänster


Redovisning & bokföring
Bokslut & Årsredovisning
Skatt & Deklarationer

Interim tjänster inom ekonomiKontakta MirsadaSAMARBETSPARTNERS