Hoppa till innehåll

Ekonomi

Våra auktoriserade redovisningskonsulter arbetar med ekonomisk rådgivning och handhar bokföring, bokslut och deklarationer.

Redovisning och bokföring

Inom redovisning anpassar och skräddarsyr vi uppdraget efter dina förutsättningar och önskemål. Det innebär att vi kan ta hand om all din redovisning och ekonomihantering eller bara delar av den. Ledorden är att vi ska göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare.

• Löpande redovisning
• Fakturering
• Kundreskontra
• Leverantörsreskontra
• Betalningsbevakning
• Löneadministration

Bokslut och årsredovisning

När verksamhetsåret är slut måste alla företag stämma av årets löpande bokföring genom att göra ett bokslut. Bokslutet säkerställer att företaget presenterar en rättvisande bild över bolagets ekonomiska ställning. Det är viktigt att anlita en professionell redovisningskonsult som kan vägleda företagaren genom lagar och regler.

• Bokslut
• Årsbokslut
• Årsredovisningar
• Periodiseringar
• Avskrivningar
• Bokslutsdispositioner

Skatt och deklarationer

Inkomstdeklaration är en årlig handling där inkomsttagare, juridiska och fysiska personer likaså, redovisar hur mycket som har intjänats under beskattningsåret och hur mycket skatt som ska betalas. Att finna den lösning som är mest förmånlig för både ditt företag och dig som privat person är vår uppgift. Vi beräknar skattemässigt optimal utdelning och upprättar K10 blanketter.

• Skattedeklarationer
• Rapportering till Skatteverket
• Momsdeklarationer
• Arbetsgivardeklarationer
• Bolagets inkomstdeklaration
• Privat inkomstdeklaration

JUREDIQ

Kan vi hjälpa dig?