TJÄNSTER

En lyckad försäljning av bolaget. Ett efterlängtat generationsskifte av familjens fastighet. Ett ingående av samboförhållande eller äktenskap. En komplicerad tvist. En känslomässigt tung bodelning. En sorglig bortgång.


Jurediq föddes ur tanken att en jurist behövs under de ljusaste dagarna likväl som under de mörkaste dagarna.
Övertygade om att en jurist inte behöver följa branschens blytunga traditioner. Förvissade om att en jurist skall arbeta proaktivt, göra juridiken lättbegriplig och förpacka den enklare.
Stolta över att erbjuda kunden kompetens och styrka i alla lägen!


Vår vision är att skapa förutsättningar för företagare att lyckas genom att förenkla och effektivisera företagets administration och redovisning.